W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności. Kliknij tutaj aby ukryć ten komunikat.
Logo Alstor

StarWind Virtual SAN®

StarWind Virtual SAN jest elementem składowym gotowych systemów oferowanych przez producenta – HyperConverged Appliance (HCA) i Virtual Storage Appliance (VSA) lub może być oferowany jako osobny produkt.
Pozwala użytkownikom na budowanie własnych systemów hyper converged na bazie już posiadanych serwerów.

Producent: StarWind

Proponowane rozwiązanie

StarWind Virtual SAN to idealne rozwiązanie dla firm z sektora MŚP, biur zdalnych oraz dostawców usług chmu­rowych i hostingowych, którzy chcą ograniczyć wydatki związane z wirtualizacją. Jest to oprogramowanie tworzące niejako „lustrzaną kopię” wewnętrznych dysków twardych i dysków flash między serwerami hiperwizora, co eliminu­je potrzebę posiadania fizycznej współdzielonej pamięci masowej. Mniej sprzętu oznacza mniejsze koszty zakupu i utrzymania, a maksymalnie wydajna eksploatacja dostępnych urządzeń sprawia, że każda wydana na architekturę złotówka jest wykorzystywana w 100 procentach.

Oprogramowanie StarWind Virtual SAN zostało stworzone z myślą o użytkownikach posiadających już serwery oraz tych, których wybór ogranicza się do oferty konkretnych producentów. Jeśli infrastruktura wirtualizacji będzie budowana od podstaw, najlepszym wyjściem jest hiperkonwergentne urządzenie StarWind HCA (HyperConverged Appliance). Jest to kompleksowe rozwiązanie „pod klucz” zasilane przez StarWind Virtual SAN, zawierające zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie. Z kolei dla użytkowników chcących stworzyć i utrzymać infrastrukturę wirtualizacji minimalnym kosztem najlepiej sprawdzi się StarWind Virtual SAN Free.

schemat1

Hiperkonwergentna architektura i rozbudowa

Porównanie z konkurencją

Na tle innych rozwiązań typu Software Defined Storage StarWind wyróżnia się łatwiejszym zarządzaniem, niższą ceną, wyższą wydajnością i bogatszym zestawem funkcji. Wyjątkowo łatwy w obsłudze StarWind VSAN oferuje prostą konfigurację startową z dwoma węzłami, która nie wymaga obecności quorum dyskowego czy głosowania. Nie po­trzebuje też dużej ilości sprzętu – pozwala zrezygnować z przełączników, pamięci flash oraz 10 GbE, a także zmniej­szyć liczbę serwerów.

Do obsługi infrastruktury z dowolną liczbą węzłów wystarczą zaledwie dwa węzły z licencją. Podstawowa konfigura­cja oferuje wiele funkcji niedostępnych w podobnych rozwiązaniach innych producentów, m.in. replikację asynchro­niczną, deduplikację in-line i offline, log-structuring, wielowarstwową pamięć RAM i pamięć podręczną flash.

W przeciwieństwie do tradycyjnych urządzeń pamięci masowej, rozwiązanie StarWind nie jest zależne od sprzętu, dzięki czemu jest tańsze, prostsze w obsłudze i wydajniejsze. StarWind VSAN obsługuje konfiguracje konwergent­ne, a w razie potrzeby może też działać w konfiguracjach hiperkonwergentnych razem z istniejącymi serwerami hiperwizora. Pracuje na niedrogim, komercyjnie dostępnym sprzęcie, który można bez problemu znaleźć w każdym większym sklepie komputerowym. Licencje są bezterminowe, a więc nigdy nie wygasną i nie wygenerują dodatko­wych kosztów. Do obsługi wirtualizacji StarWind VSAN wykorzystuje technologie takie jak deduplikacja in-line i offli­ne, log-structuring, wielowarstwowa pamięć RAM i pamięć podręczna flash, co gwarantuje maksymalną wydajność.

W przeciwieństwie do rozwiązań typu open source, rozwiązanie StarWind wraz ze wszystkimi funkcjami zostało w całości zaprojektowane przez nas. Składa się z prostej, natywnej aplikacji Windows i sprawdzonej platformy pro­dukcyjnej. StarWind VSAN nie tylko jest objęty wsparciem technicznym ze strony StarWind, ale też ze strony Micro­soft i VMware.

Bardziej szczegółowe porównanie StarWind Virtual SAN z konkurencją można znaleźć tutaj.

Zalety

 
Prostota Oszczędność Wydajność
Kluczową zaletą tego rozwiązania jest prostota. StarWind Virtual SAN działa jako natywny komponent hiperwizora lub element maszyny wirtualnej. Nie wymaga zarzą­dzania siecią i pamięcią masową, ani też umiejętności zarządzania systemem UNIX. Każdy administra­tor systemu z minimalnym do­świadczeniem w zakresie Hyper-V, VMware lub Windows bez pro­blemu poradzi sobie z instalacją, konfiguracją i obsługą VSAN. StarWind Virtual SAN zmniejsza koszty inwestycji i utrzymania co najmniej o połowę. Nie potrze­buje też fizycznej współdzielonej pamięci masowej ani współ­pracującej z nią infrastruktury, a co za tym idzie eliminuje zwią­zane z nimi wdrożenia i obsługę serwisową. StarWind VSAN używa powszechnie dostępnych w sprze­daży komponentów, dlatego koszty potrzebnego sprzętu nie są wygórowane. Minimalna ilość sprzętu oraz mniejsze koszty wdrożenia i zarządzania wcale nie wpływają negatywnie na wydajność. Star­Wind Virtual SAN oferuje pamięci podręczne i flash po stronie serwera, log structuring oraz minimalistyczną ścieżkę wejścia­-wyjścia. Osiągnięta w ten sposób wydajność jest znacznie wyższa niż w typowych urządzeniach wirtualnych lub fizycznych urzą­dzaniach pamięci masowej.

Właściwości

Obsługa wielu protokołów

StarWind Virtual SAN używa standardowych protokołów komunikacyjnych i współpracuje z niemal wszystkimi technologiami i środowiskami wirtualnymi. Obsługuje m.in. protokół SMB3 z funkcjami SMB Direct oraz SMB Mul­tichannel, NFSv4.1 i iSCSI, w tym VOLs on iSCSI, NVMe over Fabrics i już wkrótce iSER, dzięki czemu daje nieogra­niczone możliwości konfiguracyjne. Do typowych konfiguracji należą bare-metal, konwergentne (pamięć masowa i część obliczeniowa rozdzielone), hiperkonwergentne, Clustered Shared Volumes for SOFS, VVOLs on top of iSCSI, serwer plików SMB3 itp.

Konfiguracja hiperkonwergentna

Virtual SAN stanowi naturalną część hiperwizora, co pozwala osiągnąć doskonałą wydajność i efektywnie nim zarządzać przy pomocy przeznaczonych do hiperwizora narzędzi. Współpracuje z wszystkimi popularnymi plat­formami wirtualizacji działając jako natywna aplikacja w systemach Hyper-V i Windows oraz w maszynie wirtualnej przypadku vSphere lub Xen Obsługuje także nie zwirtualizowane klastry stosowane zazwyczaj w konfiguracjach SQL Server i Exchage, które wymagają wysokiej wydajności.

schemat2

Hiperkonwergentna architektura StarWind Virtual SAN

Konfiguracja konwergentna

StarWind Virtual SAN może także pracować na dedykowanych urządzeniach, tworząc oddzielną warstwę pamięci masowej. Choć ostatnio w branży popularne są konfiguracje hiperkonwergentne, w środowiskach wymagających tylko rozbudowy pojemności najlepszym wyjściem jest rozdzielenie warstwy obliczeniowej i warstwy pamięci. Takie rozwiązanie wykorzystuje się najczęściej w dużych klastrowych środowiskach takich jak SQL Server, Oracle, SAP i NoSQL oraz niedrogich, blokowych środowiskach dla skalowalnych serwerów plików.

schemat3

Architektura StarWind Virtual SAN z oddzielną warstwą obliczeniową i warstwą pamięci masowej

Pamięć dla maszyn wirtualnych i system plików LSFS

Virtual SAN umożliwia zarządzanie pamięcią masową mają na uwadze obciążenie generowane przez maszyny wirtualne. Do obsługi hiperwizorów zazwyczaj najlepiej nadają się macierze dyskowe przeznaczone do zastosowań ogólnych. VSAN korzysta z systemu plików LSFS (Log-Structured File System) i zaawansowanego cachingu, aby ogra­niczyć do minimum ilość losowych operacji wejścia-wyjścia w środowiskach maszyn wirtualnych, bez konieczności wdrażania kosztownych modeli all-flash.

Pamięć podręczna po stronie serwera

Virtual SAN redukuje opóźnienia wejścia-wyjścia, a także zmniejsza do niezbędnego minimum obciążenie sieci dzięki podręcznej pamięci flash i RAM. Powoduje to gwałtowny wzrost wydajności. Dane przechowywane w poszczegól­nych pamięciach cache pozostają spójne, dlatego metoda write-back (zapisywania z opóźnieniem) jest bezpieczna i działa bez przeszkód na powszechnie dostępnym sprzęcie.

Odporność na uszkodzenia i wysoka dostępność

Virtual SAN tworzy lustrzane kopie faktycznej pamięci masowej, uzyskując pulę pamięci odporną na uszkodzenia. Ad­ministrator systemu samodzielnie decyduje o ilości potrzebnych mu kopii danej maszyny wirtualnej lub jednostki LUN oraz o ilości aktywnych kontrolerów pamięci używanych przez jeden klaster. Dzięki temu w przypadku awarii pojedyn­czych dysków, modułów pamięci, a nawet całych hostów pamięci masowej nie grożą nam przestoje w pracy systemu.

Możliwości rozbudowy: scale-up i scale-out

StarWind Virtual SAN doskonale sprawdzi się zarówno w architekturze typu scale-up, jak i scale-out. Aby zwiększyć pojemność, wystarczy dodać nowe dyski do istniejącego klastra pamięci. Z kolei dodanie nowego hosta z własnym procesorem, pamięcią RAM oraz pamięcią wewnętrzną pozwoli zwiększyć pojemność, wydajność I/O oraz liczbę możliwych do uruchomienia maszyn wirtualnych.

Rozwiązanie niezależne sprzętowo

StarWind Virtual SAN korzysta z niedrogiego, powszechnie dostępnego sprzętu. Funkcjonowanie systemu opiera się na zaprojektowanym przez StarWind oprogramowaniu oraz przeznaczonych do ogólnego użytku serwerach x64, pamięci MLC flash, dyskach twardych i sieci Ethernet. VSAN bez problemu może też obsługiwać wysokowydajne dys­ki SAS, niezawodną pamięć SLC flash oraz szybką sieć 10 i 25/50/100 GbE. Użytkownikom poszukującym gotowego produktu, niewymagającego dodatkowych nakładów pracy, StarWind oferuje starannie skonfigurowaną wersję „pod klucz” StarWind HCA. Jest to rozwiązanie stworzone w oparciu o najlepszej jakości sprzęt, testowane przez inżynie­rów StarWind i dostarczane do klienta w stanie gotowym do użycia.

Asynchroniczna replikacja

Virtual SAN wyposażono w niezawodny mechanizm, który w razie awarii replikuje krytyczne dane do bezpiecznej lokalizacji, wg reguły backupu 3-2-1. Jest to replikacja asynchroniczna, oparta na kopiach migawkowych, działająca w tle, wykorzystująca deduplikację i kompresję. Nie ogranicza dostępu do zasobów ani kanału WAN dla głównych operacji wejścia-wyjścia. Ponadto StarWind umożliwia asynchroniczną replikację danych do publicznej lub prywatnej chmury (np. Azure).

Kopie migawkowe i automatyczny tiering

StarWind Virtual SAN korzysta z międzywęzłowej technologii tieringu, która umożliwia przenoszenie nieużywanych danych (np. kopii migawkowych) z szybkiej, drogiej w utrzymaniu głównej pamięci masowej do wolniejszej, ale i tańszej pamięci drugorzędnej. Dzięki temu zmniejsza się zużycie pamięci flash jako pamięci głównej na rzecz tanich dysków twardych pamięci drugorzędnej.

Deduplikacja i kompresja

StarWind Virtual SAN używa technologii redukujących ilość danych takich jak deduplikacja w locie oraz kompresja. Pozwala to zwiększyć pojemność użytkową konfiguracji all-flash oraz wydajność I/O, ponieważ wirtualne, dedupli­kowane pamięci cache są „większe” i można do nich przypisać więcej danych. Dzięki zmniejszonej liczbie operacji zapisu wydłuża się także żywotność pamięci flash.

Wirtualne urządzenie pamięci

Specjalną wersję StarWind Virtual SAN, opartą na wstępnie skonfigurowanej maszynie wirtualnej kompatybilnej z VMware i Hyper-V, można automatycznie zainstalować na istniejącym sprzęcie używanym przez hiperwizora. Nie po­trzeba do tego specjalistycznej wiedzy ani żadnych ręcznych ustawień. Jest to wersja gotowa do testów, ale ponieważ opiera się na maszynie wirtualnej, osiągnięcie optymalnej wydajności wymaga pomocy ze strony inżynierów StarWind.

Wirtualna biblioteka taśmowa (VTL)

StarWind VSAN tworzy wirtualną bibliotekę taśmową, co umożliwia wykorzystanie szybkich dysków twardych do emulacji tradycyjnych fizyczne autoloaderów i bibliotek taśmowych. Niesłabnąca popularność tej technologii wynika z faktu, że napedy taśmowe są wyjątkowo opłacalne i pozwalają przechowywać dane długoterminowo. Wiele organizacji musi też stosować się do przepisów, zgodnie z którymi dane firmowe mają być przechowywane w od­rębnej lokalizacji. Wirtualną bibliotekę taśmową można bez problemu włączyć do istniejącej infrastruktury backupu. Z kolei backup typu Disk-to-Disk-to-Tape (z dysku na dysk na taśmę) skraca okno backupu w porównaniu z trady­cyjną metodą Disk-to-Tape (z dysku na taśmę). Taki backup jest również bardziej niezawodny, ponieważ pośrednią kopię wszystkich danych przechowuje się w dodatkowej lokalizacji na dysku twardym.