W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności. Kliknij tutaj aby ukryć ten komunikat.
Logo Alstor

Warunki rozszerzonej rękojmi

 1. Alstor udziela rękojmi na sprzedane towary w okresie nie dłuższym niż podany w „Tabeli okresów gwarancji i rękojmi”.
 2. Rękojmia obejmuje odpowiedzialność za wady towaru.
 3. Rękojmia jest wyłączona, jeśli Nabywca wiedział o wadzie, w chwili odbioru towaru.
 4. Towary zakupione w Alstor, posiadające gwarancję Producenta nie podlegają rękojmi.
 5. Reklamowane towary mogą być dostarczane osobiście lub przesyłane przez Nabywcę na jego ryzyko i koszt.
 6. Przesłanie wadliwego towaru do Alstor musi być wcześniej uzgodnione z Działem Serwisu Alstor.
 7. Dział Serwisu Alstor potwierdzi akceptację zgłoszenia przez nadanie mu specjalnego numeru
  (Nr RMA).
 8. Alstor zobowiązuje się do załatwienia reklamacji w przeciągu 14 dni od przyjęcia wadliwego towaru. Wyjątkowo termin ten może być wydłużony, jeśli zachowanie go jest niemożliwe
  z przyczyn niezależnych od Alstor.
 9. Reklamacja może być załatwiona w jeden z następujących sposobów:
  • usunięcie wady
  • wymianę towaru na wolny od wad identyczny towar
  • wymianę towaru na inny o nie gorszych parametrach w przypadku zakończenia produkcji reklamowanego produktu
  • odstąpienie od transakcji i zwrot kwoty zapłaconej za towar.
 10. Alstor ma prawo wyboru sposobu załatwienia reklamacji.
 11. Po załatwieniu reklamacji towar może być wydany w siedzibie Alstor lub odesłany na jego koszt.
 12. Nabywca ma prawo wyboru sposobu odbioru towaru.
 13. Towar powinien być odebrany przez Nabywcę w ciągu 2 miesięcy od daty załatwienia reklamacji.
 14. Po upływie tego terminu Alstor będzie uprawniony do likwidacji towaru bez konieczności wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania.
 15. Procedura reklamacyjna nie obejmuje: instalacji sprzętu i oprogramowania oraz konserwacji.
 16. Rękojmia nie obejmuje towarów:
  • naturalnie zużywalnych, czyli materiałów eksploatacyjnych
  • z uszkodzonymi plombami Alstor lub Producenta
  • z nieczytelnymi numerami seryjnymi
  • niekompatybilności wynikających z wprowadzenia zmian technicznych, innowacji i norm po dacie sprzedaży
  • niewłaściwe użytkowanych, konserwowanych lub przechowywanych
  • uszkodzonych mechanicznie, elektrycznie, termicznie lub chemicznie
  • dostarczonych do Alstor bez należytego zabezpieczenia
 17. Alstor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane utratą danych na nośnikach i w urządzeniach pamięci masowej.
 18. Alstor nie odpowiada za wszelkie przypadkowe, pośrednie, specjalne, jakiegokolwiek rodzaju szkody (włącznie z nieograniczonymi utratami zysku lub jakimikolwiek stratami finansowymi), które mogłyby powstać wskutek użycia lub niemożności użycia towaru. Wyłączona jest również jakakolwiek odpowiedzialność, która mogłaby wynikać z żądań osób trzecich.
 19. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej Alstor może obciążyć Nabywcę kosztami załatwienia reklamacji.