W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności. Kliknij tutaj aby ukryć ten komunikat.
Logo Alstor

Ivanti Service Desk

Oparte na narzędziu Help Desk, narzędzie Service Desk zostało uzupełnione o zarządzanie zmianami i zarządzanie konfiguracją, aby można było szybko i efektywnie obsługiwać zmiany w zasobach informatycznych i zapewnić wysoki poziom dostępu do usługi oraz wysoką jakość pomocy technicznej dotyczącej IT.

Producent: ivanti

Ivanti Service Desk

Nowa pomoc techniczna ITSM może radykalnie uprościć zasoby informatyczne, ale może znacznie więcej w połączeniu ze strategią zarządzania zmianami, która ją odpowiednio wykorzysta. Oparte na narzędziu Help Desk, narzędzie Service Desk zostało uzupełnione o zarządzanie zmianami i zarządzanie konfiguracją, aby można było szybko i efektywnie obsługiwać zmiany w zasobach informatycznych i zapewnić wysoki poziom dostępu do usługi oraz wysoką jakość pomocy technicznej dotyczącej IT.

Zarządzanie konfiguracją

Oprogramowanie do zarządzania konfiguracją pozwala zarządzać elementami konfiguracji, z których składają się usługi biznesowe i infrastruktura informatyczna obsługiwane przez serwisdesk. Umożliwia definiowanie i identyfikowanie elementów konfiguracji w środowisku IT oraz tworzenie raportów na ich temat. Funkcje analityczne oprogramowania do zarządzania konfiguracją dają możliwość skutecznego monitorowania, a przez to znaczącego obniżenia kosztów.

Zarządzanie poziomem świadczenia usług

Oprogramowanie Ivanti Service Manager udostępnia scentralizowaną konsolę zarządzania umożliwiającą projektowanie, tworzenie i monitorowanie umów serwisowych w całym cyklu ich życia. Dzięki możliwości zarządzania powiązanymi działaniami i komunikacją zespoły mogą podejmować odpowiednie kroki w przypadku usług, których poziom jakości nie spełnia oczekiwań. Pozwala to obniżyć koszty zgodności z umowami SLA z jednoczesną poprawą jakości usług. Analiza SLM prowadzi do zwiększenia zadowolenia klientów i umożliwia zarządzanie kosztami. Efektem jest dokładniejsze definiowanie oczekiwań klientów i łatwiejsze ich spełnianie.

Zarządzanie problemami

Oprogramowanie Ivanti Service Manager pozwala z wyprzedzeniem korygować lub minimalizować wpływ problemów na działalność biznesową. Szczegółowe informacje o znanych problemach oraz narzędzia do analizy incydentów i innych danych w celu identyfikacji trendów umożliwiają szybsze wykrywanie przyczyn źródłowych pojawiających się trudności. Pełny dostęp do danych, zachodzących między nimi relacji oraz związanych z nimi procesów ułatwia zrozumienie źródła problemu i szybkie jego rozwiązanie przez serwisdesk.

Zarządzanie zmianami

Firma Ivanti oferuje najlepsze praktyki w zakresie kompleksowej obsługi procesów zarządzania zmianami w cyklu życia. Gotowe do użycia szablony udostępniają prosty, wstępnie zatwierdzony przepływ pracy procesu zmiany oraz wielopoziomowe lub dynamiczne procesy zatwierdzania zmian. Gwarantują one, że najważniejsi zainteresowani są w pełni świadomi planowanych zmian i wyrażają na nie zgodę przed wdrożeniem. Kalendarze zmian, w których stosowane są kody barwne, dają menedżerom zmian bieżący wgląd w aktualne informacje oraz możliwość filtrowania wszystkich zmian według kategorii, typu i stanu.

CMDB

Oprogramowanie Ivanti Service Manager umożliwia zarządzanie elementami konfiguracji (CI), z których składają się usługi i infrastruktura informatyczna obsługiwane przez serwisdesk. Pozwala definiować i identyfikować elementy konfiguracji w środowisku IT oraz zachodzące między nimi relacje, w tym rekordy incydentów, problemów i zmian. Udostępnia także narzędzia do tworzenia raportów na ich temat. Funkcje analityczne oprogramowania do zarządzania konfiguracją dają możliwość skutecznego monitorowania, a przez to znaczącego obniżenia kosztów.

Ankieta

Wiedza o tym, jak postrzegany jest dział IT i inne zespoły, pozwala wskazać możliwości dalszej poprawy. Szybkie tworzenie i wypełnianie ankiet ułatwia śledzenie odpowiedzi użytkowników na poszczególne tematy oraz mierzenie ogólnego poziomu zadowolenia klientów i użytkowników. Odpowiedzi można łączyć z rekordami usługi. Dzięki temu zostaje ślad na papierze, a to ułatwia analizowanie problemów i identyfikowanie tych obszarów, w których poziom zadowolenia klientów można jeszcze podnieść.

Automatyzacja przepływów pracy

Dzięki wyposażonemu w interfejs przeciągania i upuszczania Projektantowi przepływu pracy usług automatyzacji systemu Ivanti Service Manager właściciele usług i menedżerowi biznesowi mogą dostosowywać oraz projektować własne przepływy pracy i procesy, a także nimi sterować. Wstępnie zdefiniowane bloki przepływów pracy integracji łatwo integrują się z zewnętrznymi systemami i źródłami danych, zapewniając pracownikom technicznym i użytkownikom stały dostęp do ważnych informacji.

Katalog usług

Oprogramowanie Ivanti Service Manager zapewnia pełny wgląd w informacje o wszystkich usługach dla przedsiębiorstwa i daje do nich dostęp niezależnie od tego, czy są to usługi informatyczne, czy nie. Internetowy koszyk opisuje i definiuje wszystkie usługi oraz pozwala użytkownikom zgłaszać o nie wnioski online. Wszystkie wnioski o usługę przechodzą przez indywidualne i konfigurowalne procesy zatwierdzania, które przekształcają wnioski w zatwierdzone i udokumentowane zamówienia.

Obsługa mobilna

Dostęp do serwisdesku powinien mieć cały personel i użytkownicy pracujący w terenie oraz pracownicy korzystający z własnych urządzeń przenośnych. Użytkownicy chcą mieć możliwość sprawdzania stanu incydentów, zgłaszania wniosków oraz wyszukiwania odpowiedzi na typowe pytania dotyczące środowiska informatycznego. Analitycy i technicy chcą zarządzać swoimi zadaniami, przydziałami i obciążeniami, świadcząc usługi wsparcia wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne.

Samoobsługa

Oprogramowanie Ivanti Service Manager umożliwia klientom wewnętrznym oraz zewnętrznym zgłaszanie i śledzenie wniosków za pośrednictwem samoobsługowego narzędzia internetowego — mają dostęp do serwisdesku codziennie przez całą dobę. Łatwa integracja z korporacyjnym serwisem internetowym lub portalem pracowniczym oraz pełna obsługa urządzeń przenośnych sprawiają, że użytkownicy zawsze wiedzą, dokąd zwrócić się o pomoc i to bez względu na to, gdzie się znajdują.

Tablice wskaźników i raportowanie

Oparte na rolach tablice wskaźników umożliwiają monitorowanie świadczenia usług, ich jakości oraz poziomu realizacji zobowiązań. Udostępniają one informacje w czasie rzeczywistym oraz zapewniają elastyczność i narzędzia ułatwiające konfigurowanie raportów z użyciem interfejsu przeciągania i upuszczania. Dzięki kilku gotowym do wykorzystania tablicom wskaźników i raportom organizacje mogą w jednym miejscu mieć dostęp do parametrów operacyjnych, finansowych i dotyczących produktywności. Ułatwia to ocenę poziomu realizacji celów wydajnościowych i biznesowych.

Zarządzanie incydentami

Dzięki zaawansowanym funkcjom zarządzania incydentami, zarządzania zadaniami oraz rozwiązywania problemów oprogramowanie Ivanti Service Manager ułatwia rejestrowanie i identyfikowanie incydentów, jak również reagowanie na wnioski o usługi zgłaszane w organizacji. Sprawniejsza reakcja na incydenty wynikająca z automatyzacji procesów ich obsługi oraz z usprawnienia komunikacji pozwala szybko rozpoznawać problemy informatyczne i przywracać działanie usług. Narzędzia kompleksowej analizy incydentów pozwalają ocenić skuteczność serwisdesku.

Zarządzanie wiedzą

Oprogramowanie Ivanti Service Manager umożliwia gromadzenie, analizowanie, przechowywanie oraz udostępnianie wiedzy i informacji zarówno dla serwisdesku IT, jak i dla użytkowników. Automatyczne wyszukiwanie wiedzy ułatwia tworzenie incydentów oraz rozwiązywanie wszystkich znanych wcześniej problemów. Użytkownicy mogą wyrażać swoje opinie na temat artykułów, a w rozwiązanie wbudowane są kompletne przepływy pracy zatwierdzania artykułów w bazie wiedzy.